Beïnvloedt colitis de zwangerschap?

Wanneer de bevruchting plaatsvindt tijdens een inactieve fase van de ziekte, dan is het risico op herval van de ziekte even groot als bij niet-zwangere vrouwen. Wanneer de bevruchting echter plaatsvindt tijdens een actieve fase, dan vergroot het risico op blijvende activiteit tijdens de zwangerschap.

Zwangerschap heeft op zich een eerder gunstige invloed op het verloop van colitis ulcerosa: de levenskwaliteit is gemiddeld beter en per volgende zwangerschap daalt de kans op opstoten en op een operatie.

Toch loopt ongeveer één op drie patiënten die geen onderhoudstherapie krijgen het risico op een opstoot tijdens de zwangerschap. Zo’n opstoot is niet zonder risico’s voor de moeder en de baby.

Een actieve ziekte tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op prematuriteit, laag geboortegewicht, lage APGAR-score (test waarmee een snelle indruk van de algemene toestand van een pasgeboren baby verkregen kan worden), risico op neonatale intensieve zorgen. Prompt en intens behandelen bij een opstoot is daarom heel belangrijk.

De meeste medicaties voor de behandeling van colitis ulcerosa zijn veilig tijdens de zwangerschap. Van zodra je kinderwens concreet wordt en je eraan wil beginnen, is het wel noodzakelijk om te overleggen met je arts over je medicatie. Want niet elke behandeling is zonder risico en dus kan de behandeling soms beter aangepast worden. Om opstoten te voorkomen moet je die in principe blijven doornemen.

Een endoscopie tijdens de zwangerschap is veilig.

Meestal bevallen vrouwen met een inflammatoire darmziekte vaginaal. Maar bij een actieve ziekte bij de anus of bij bekkenbodemcomplicaties is een normale bevalling niet mogelijk. Dan wordt gekozen voor een keizersnede.