Heeft colitis een invloed op de vruchtbaarheid?

Nee, colitis ulcerosa-patiënten hebben in principe een even grote biologische kans op zwangerschap als gezonde vrouwen. Bij veel mensen met colitis ulcerosa leeft er een onterechte vrees dat inflammatoire darmziekte invloed heeft op de zwangerschap en omgekeerd, waardoor er bij mensen met colitis ulcerosa gemiddeld minder zwangerschappen zijn.